parcels

Online Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website ligt direct bij de persoon die deze website bezoekt. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het creëren en beheren van deze informatie, maar wij kunnen de juistheid, volledigheid, relevantie of bruikbaarheid ervan in de toekomst niet garanderen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt geleden door degenen die de informatie op deze website gebruiken. De werking van deze site kan tijdelijk worden stopgezet of volledig worden stopgezet na voorafgaande aankondiging.

Het is mogelijk dat de informatie op deze website niet correct wordt weergegeven op basis van de communicatie- en computeromgeving van de gebruiker.